Hoe factureert Sack Zelfbouw?


Voorschot*:
Per afgesloten overeenkomst wordt een voorschotfactuur opgemaakt die een vast afgesproken percentage van het contractbedrag bedraagt. Dit voorschot wordt bij de aanvang van de samenwerking gefactureerd en zal op het einde van de werkzaamheden, bij de laatste levering en saldofactuur, gecrediteerd worden.
*Enkel van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 05/04/2022 zie nieuwe contractvoorwaarden

Deelleveringen:
Bij deelleveringen wordt de waarde van de te leveren materialen gefactureerd.

 
Saldofactuur:
Bij de laatste levering, met betrekking tot de verkoopovereenkomst, wordt een afrekening gemaakt. Dit is de saldofactuur.
Bij de saldofactuur wordt vertrokken van het bedrag van de verkoopovereenkomst. Hierin zitten eventuele kortingen reeds verrekend.
Op de saldofactuur brengen we alle reeds gefactureerde deelleveringen in mindering om zo tot het correcte eindbedrag te komen.

Extra en waarborg:
De extra’s en waarborgen worden niet afgetrokken op de saldofactuur want deze zitten niet inbegrepen in de verkoopovereenkomst.

BTW tarief:
Kiest u er voor om op termijn de warmtepomp, ventilatie, ketel of elektriciteitskast door Sack Zelfbouw te laten aansluiten en opstarten dan kan dit gedeelte aan verlaagd BTW-tarief gefactureerd worden. Ook bij het gedeelte bad en/of douche kan dit gehanteerd worden indien u dit laat plaatsen door één van onze techniekers.

Indien u opteert voor plaatsing door Sack Zelfbouw dan is een verlaagd BTW-tarief is van toepassing

  • voor particulieren aan 6% 
    • bij heropbouw na afbraak (mits ontvangst van attest) of een renovatie van een woning ouder dan 10 jaar 
    • bij nieuwbouwwoningen waarbij wij de plaatsing van uw warmtepomp, zonneboiler of PVpanelen uitvoeren (nieuwe regeling t.e.m. 31/12/2023)
  • bij BTW-plichtigen aan medecontractant

Op de facturen met verlaagd BTW-tarief wordt ook, zoals wettelijk verplicht de plaatsing reeds aangerekend.
De andere goederen worden gefactureerd aan 21% aangezien u deze zelf installeert.
Aan de hand van het prijsdetail wordt dit samen met de verkoper besproken bij de opmaak van de verkoopovereenkomst.